Intervju
Rajko MARIĆ
Častni konzul, Einsteinov odvetnik, svetovalec za pravno strategijo

Potrebe vsake stranke so vsekakor specifične, zato na vaše vprašanje ni tako enostavno odgovoriti. Dejansko smo, glede na njihove poslovne potrebe, v vsakem trenutku pripravljeni pomagati našim klientom. Vendarle pa, v zadnjih letih, so najbolj pogoste storitve, ki jih ponujamo, tiste s področij delovnega in davčnega prava…

SPK: Gospod Marić, ker v odvetništvu delate že več kot dvajset let, glede na vaše izkušnje, katere so tiste najbolj pogoste storitve, ki jih ponujate strankam?

RM: Potrebe vsake stranke so vsekakor specifične, zato na vaše vprašanje ni tako enostavno odgovoriti. Dejansko smo, glede na njihove poslovne potrebe, v vsakem trenutku pripravljeni pomagati našim klientom. Vendarle pa, v zadnjih letih, so najbolj pogoste storitve, ki jih ponujamo, tiste s področij delovnega in davčnega prava. Dejstvo je, da za veliko število podjetij izdelujemo dokumente o sistematizaciji delovnih mest, individualne pogodbe o zaposlitvi, posamezne interne pravilnike, due dilligance (podrobne preglede) – poročila, NDA-je, ponujamo pravne nasvete, ter stranke zastopamo v različnih postopkih pred pravnimi organi. Poleg omenjenega, so naši odvetniki izjemno, tako strokovno, kot iskustveno podkovani, v reševanju izjemno zapletenih in kompleksnih, gospodarskih in izvršilnih postopkov, v katerih zastopamo veliko strank, pri tem pa, v sporih, dosegamo več kot 90 odstotno uspešnost. Seveda nam je prvenstveno, da v najkrajšem možnem času in minimalnimi stroški postopkov, uresničimo in obenem zaščitimo pravice naših strank. Glede na vse zgoraj navedeno, smo v minulem obdobju, našim klientom presegli zaslužek, oziroma prihranek v višini preko treh milijonov evrov, tako z ureditvijo delovno-pravnega vidika njihovega poslovanja v posameznih postopkih prisilnih izterjav terjatev, kot v različnih davčnih postopkih.

Prav tako, vse več strank potrebuje posamezne tržne in zakonodajne raziskave, postopke raziskav za njihova prihodnja vlaganja v posamezna, gospodarska in industrijska področja v Srbiji. Zelo pomemben položaj zasedajo tudi različne spremembe pravnih oblik, ter pridružitve in združitve poslovnih subjektov.

SPK: Kaj je za uspešno in kvalitetno sodelovanje, med vami in strankami najpomebnejše?

RM: Za vsako uspešno sodelovanje je bistvena komunikacija.  Ta je tista, ki nas razlikuje od ostalih. Zaupanja med strankami, se pač ne da ustvariti umetno, ali preko marketinga, slednje se doseže, sicer enostavno, a le preko dolgoletnega dela, to pa je to, kar mi dejansko predstavljamo.  Podjetniki prihajajo do nas iz povsem enostavnega razloga, saj vedo, da bodo pri nas deležni strokovne in odgovorne pravne pomoči.

Prav zato, na področjih prava, v veliko primerih svetujemo številnim podjetjem glede njihove pravne strategije, da lahkoj njihovi lastniki in upravljalci uresničujejo zastavljene cilje, mi pa pri tem, ob upoštevanju ciljev podjetij, postavljamo, izvajamo in prilagajamo pravno strategijo.   

SPK: Kateri postopek iz vaše dosedanje kariere, bi izpostavili kot najbolj zanimivega?

RM: Naj začnem s sicer zlorabljeno frazo, da je dejansko prav vsak postopek, na svoj način zanimiv. S pravnega vidika, bi sicer lahko izpostavil celo vrsto izredno kompleksnih in posebnih postopkov, v katerih smo nudili pravno pomoč, tako domačim, kot tujim klientom. Bi pa kot najbolj zanimivega in predvsem medijsko spremljanega, izpostavil primer Alberta Einsteina in Mileve Marić. Ena od Hollywoodskih režiserk, je namreč izrazila željo, da bi, prav na to temo, posnela film. Ker pa je bil Bernard Eistein, vnuk Alberta Einsteina naš klient, smo pri pregovarjanjih in pogodbah, zastopali njega in njegovo družino.  Delujoč na tem primeru smo odkrili številna dejstva povezana s poznanima zakoncema, kot tudi pripomogli Milevi Marić pri njenem celotnem opusu.

SPK: Omenili ste, da storitve ponujate, tako domačim, kot tujim gospodarskim subjektom, nam o slednjem lahko poveste kaj več?

RM: Prav imate, v minulem poslovnem letu, smo preko naših odvetnikov v tujini nudili pravno pomoč več kot šestdesetim podjetjem in strankam iz drugih držav. Opravljene storitve so vsebovale, tako sestavo različnih poročil in strokovnih poročil, povezanih z začetki vodenja poslovanja v Republiki Srbiji, kot samo ustanavljanje podjetij, obrazložitve poslovnih strategij, sistematizacije delovnih mest, sestavljanja pogodb ipd.  Obenem smo v milulem letu za naše tuje stranke ustanovili približno petdeset podjetij, s katerimi še vedno sodelujemo. Ob tem zastopamo veliko število domačih gospodarskiih subjektov iz različnih področij, kot naprimer banke, zavarovalnice, velika podjetja, medicinske ustanove, gradbena in transportna podjetja ipd.

SPK: Gospod Marić, ste tudi Častni Konzul Republike Slovenije?

RM: Na predlog Slovenske vlade, sem bil, leta 2011 imenovan za Častnega konzula Republike Slovenije.  Omenjeno zadolžitev opravljam z velikim veseljem, ob tem dajemo od sebe dejansko maksimum, pa ne glede, ali govorimo o podjetju, ali posamezniku, ki pomoč potrebujejo.

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.lawyermaric.com.

Milutina Milankovića 7a
11070 Novi Beograd
+381 60 42 52 590
klub@spk.rs
Slovenački poslovni klub © 2023
Scroll to Top