Intervju
Rajko MARIĆ
Počasni konzul, Ajnštajnov advokat, Konsultant za pravnu strategiju

Potrebe svakog klijenta su specifične i nije jednostavno dati odgovor na ovo pitanje. Suštinski mi smo uvek spremni da pomognem našim klijentama sa svakom njihovom poslovnom potrebom. Međutim, poslednjih godina, kao najčešće usluge koje pružamo mogao bih izdvojiti one iz domena radnog i poreskog prava……

SPK: G. Mariću radite već dvadeset godina u advokaturi, iz Vašeg iskustva, koje su najčešće usluge koje pružate klijentima?

RM: Potrebe svakog klijenta su specifične i nije jednostavno dati odgovor na ovo pitanje. Suštinski mi smo uvek spremni da pomognem našim klijentama sa svakom njihovom poslovnom potrebom. Međutim, poslednjih godina, kao najčešće usluge koje pružamo mogao bih izdvojiti one iz domena radnog i poreskog prava. Naime, za veliki broj privrednih društava sastavljali smo akte o sistematizaciji radnih mesta, pojedinačne ugovore o radu, interne pravilnike, due dillagence – izveštaje, NDA-ove, pružamo pravne savete i zastupamo ih u postupcima pred upravnim organima. Pored navedenog, naši advokati su vrlo stručni i iskusni u vođenju izrazito složenih i kompleksnih privrednih, parničnih i izvršnih postupaka te veliki broj klijenata zastupamo u istim, a gde beležimo preko 90% uspešnosti u sporovima. Prioritet nam je uvek da u najkraćem roku uz minimalne troškove postupka ostvarimo i zaštitimo prava naših klijenata. Shodno navedenom, u prethodnom periodu smo klijentima ostvarili zaradu/uštedu od preko 3 miliona evra kako kroz regulisanje radno-pravnog aspekta njihovog poslovanja, u postupcima za prinudnu naplatu potraživanja kao i u poreskim postupcima.Takođe sve više klijenta se javlja sa potrebama ispitivanja tržišta, zakonodavstva, procedura za buduća investiranja u pojedinim privrednim I industrijskim oblastima u Srbiji. Bitnu poziciju imaju i poslovi promene pravne forme, pripajanje, spajanje poslovnih subjekata.

SPK: Šta je potrebno za kvalitetnu i uspešnu saradnju između Vas i Vaših klijenata?

RM: Komunikacija, ona je ključna za svaku uspešnu saradnju. To je ono što nas izdvaja od ostalih.  Stvaranje poverenja sa klijentima, a to se ne može stvoriti veštački ili putem marketinga, to se stiče jednostavno dugogodišnjim radom, to je ono što smo mi. Kompanije dolaze kod nas iz razloga što znaju da će kod nas dobiti profesionalnu I odgovornu pravnu pomoć. 

Zbog toga savetujemo velik broj kompanija u oblastima legal-a, u velikom broju slučajeva- za pravnu strategiju, s obzirom da vlasnici I  menadžment sprovode postavljene ciljeve, mi postavljamo , sprovodimo I upodobljavamo  pravnu strategiju sa ciljevima firme.

SPK: Koji biste predmet iz Vaše karijere izdvojili kao najinteresantniji?

RM: Pre svega moram da započnem sa jedim klišeom, a to je da je svaki predmet zanimljiv na svoj način. Sa pravničkog aspekta mogao bih da izdvojim niz izuzetno kompleksnih i specifičnih predmeta u kojima smo pružali pravnu pomoć kako domaćim tako i stranim privrednim subjektima. Međutim, kao najinteresantiji i medijski najpropraćeniji, svakako bih izdvojio predmet Albert Ajnštajn i Mileva Marić.  Naime, jedna holivudska režiserka, inspirisana pričom o životu Alberta i Mileve   izrazila je želju da snimi film upravo na tu temu. Kako je Bernard Ajnštajn, unuk Alberta Ajnštajna, bio naš klijent, zastupali smo njega i njegovu porodicu prilikom pregovora, sklapanja ugovora.  Radeći na ovom predmetu došli smo i do mnogih činjenica vezanih za poznati bračni par ali i za doprinos Mileve Marić sveukupnom radu.

SPK: Naveli ste da usluge pružate kako domaćim tako i stranim privrednim subjektima, da li biste mogli nešto bliže o tome da nam kažete?

Tako je, u prethodnoj poslovnoj godini smo preko naših advokata u inostranstvu pružali pravnu pomoć za preko 60 kompanija  klijenata iz drugih zemalja. Pružene usluge su obuhvatale kako sastavljanje različitih izveštaja i ekspertiza vezanih za početak obavljanja poslovanja u Republici Srbiji, tako i samo osnivanje firmi, definisanja poslovne strategije, sistematizacije radnih mesta, sastavljanja ugovora o radu itd. U prošloj godini smo za naše inostrane klijente osnovali približno 50 firmi i sa istima i dalje aktivno sarađujemo. Takođe, zastupamo i niz domaćih privrednih subjekata iz različitih grana poslovanja kao što su banke, osiguravajuća društva,velike kompanije, medicinske ustanove, građevinska i transportna preduzeća i tako dalje.

SPK: G. Mariću, Vi ste i Počasni Konzul Republike Slovenije?

RM: Na predlog Vlade Republike Slovenije, imenovan sam za Počasnog Konzula Slovenije 2011.

Sa zadovoljstvom obavljam tu funkciju I dajemo uvek svoj maksimum, bez obzira da li se radi o kompaniji koja treba pomoć ili o pojedincu fizičkom licu.

Više informacija možete pronaći na web adresi www.lawyermaric.com.

Milutina Milankovića 7a
11070 Novi Beograd
+381 60 42 52 590
klub@spk.rs
Slovenački poslovni klub © 2023
Scroll to Top